Pravne rešitve za javni in zasebni sektor

Celovito pravno in kadrovsko svetovanje. Več kot 15-letne izkušnje s pravnimi in kadrovskimi rešitvami za javne zavode. Akti o ustanovitvi, notranji akti, pogodbe, reševanje kadrovskih vprašanj, sodelovanje s sveti in sindikati, informacije javnega značaja, pravna mnenja. Več kot 40 naročnikov rednega in dolgoletnega pravnega svetovanja.