Razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev

Celovita oddaja vlog na razpisih za nepovratna sredstva, izpolnjevanje obrazcev in svetovanje pri prilogah, vsebinska pomoč, administrativno in finančno vodenje projektov, poročanje. Specializirani in uspešni svetovalci projektnega vodenja.