Rešitve

Pravne rešitve za javni in zasebni sektor

Celovito pravno in kadrovsko svetovanje. Več kot 15-letne izkušnje s pravnimi in kadrovskimi rešitvami za javne zavode. Akti o ustanovitvi, notranji akti, pogodbe, reševanje kadrovskih vprašanj, sodelovanje s sveti in sindikati, informacije javnega značaja, pravna mnenja. Več kot 40 naročnikov rednega in dolgoletnega pravnega svetovanja.

Razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev

Celovita oddaja vlog na razpisih za nepovratna sredstva, izpolnjevanje obrazcev in svetovanje pri prilogah, vsebinska pomoč, administrativno in finančno vodenje projektov, poročanje. Specializirani in uspešni svetovalci projektnega vodenja.

Varstvo osebnih podatkov

Izvajanje storitve Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) za več kot 70 zavezancev. Usposabljanja zaposlenih. Priprava vse potrebne dokumentacije. Certificirani strokovnjaki za področje varstva osebnih podatkov.

Zaščita prijaviteljev

Celovita rešitev podpore pri obveznostih subjektov javnega in zasebnega sektorja. Varna rešitev za zunanji prejem prijav. Usposabljanje zaposlenih. Priprava vse potrebne dokumentacije. Celovito svetovanje zaupniku pri preizkusu prijav, odločitvah in vodenju postopkov.