Trajnostne strategije (CSRD)

V Omnimodo razumemo pomembnost trajnostnega razvoja in skladnosti z najnovejšimi regulativnimi zahtevami. Nudimo celovite storitve oblikovanja trajnostnih strategij, ki so skladne z ESG poročanjem (okoljski, družbeni in upravljavski vidiki) ter direktivo CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Naše storitve vključujejo:

  • Oceno trenutnega stanja: Analiziramo vaše obstoječe trajnostne prakse in identificiramo področja za izboljšave.
  • Razvoj strategije: Sestavimo prilagojeno trajnostno strategijo, ki vključuje jasne cilje in merljive kazalnike uspešnosti (KPIs).
  • Upravljanje tveganj: Pomagamo vam prepoznati in obravnavati ESG tveganja ter priložnosti za krepitev dolgoročne odpornosti vašega podjetja.
  • Vključevanje deležnikov: Ustvarimo načrte za učinkovito komunikacijo in vključevanje vseh ključnih deležnikov.
  • Merjenje in poročanje: Vzpostavimo sisteme za spremljanje napredka in pripravo poročil skladno z direktivo CSRD in mednarodnimi standardi ESG poročanja.

Zakaj izbrati Omnimodo?

  • Strokovno znanje: Naša ekipa ima poglobljeno strokovno znanje na področju trajnostnega razvoja in ESG poročanja.
  • Prilagojene rešitve: Vsaka strategija je prilagojena specifičnim potrebam in ciljem vašega podjetja.
  • Skladnost z zakonodajo: Zagotavljamo, da vaše podjetje izpolnjuje vse regulativne zahteve in standarde ESG poročanja.