Zaščita prijaviteljev

Celovita rešitev podpore pri obveznostih subjektov javnega in zasebnega sektorja. Varna rešitev za zunanji prejem prijav. Usposabljanje zaposlenih. Priprava vse potrebne dokumentacije. Celovito svetovanje zaupniku pri preizkusu prijav, odločitvah in vodenju postopkov.